THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

18 12 ngày
66 11 ngày
17    10 ngày
24 10 ngày
40 10 ngày
64 10 ngày
56 9 ngày
84 9 ngày
11    8 ngày
15 8 ngày
41 8 ngày
23    7 ngày
25 7 ngày
35 7 ngày
92 7 ngày
96 7 ngày
09 6 ngày
33    6 ngày
38 6 ngày
83 6 ngày
89 6 ngày
02 5 ngày
07 5 ngày
45 5 ngày
70    5 ngày
71    5 ngày
86 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

87 16 lần
12 14 lần
06 13 lần
31    13 lần
55 13 lần
79 13 lần
26 12 lần
37 12 lần
42 12 lần
73    12 lần
88 12 lần
94 12 lần
00 11 lần
03    11 lần
45 11 lần
58 11 lần
62    11 lần
81 11 lần
85 11 lần
07 10 lần
09 10 lần
13 10 lần
20 10 lần
27    10 lần
33 10 lần
41 10 lần
51 10 lần
54 10 lần
74 10 lần
96    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 18 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 17/09/2015 đến 16/10/2015)

Cặp số 66 đã 11 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 399 ngày
49    377 ngày
08 331 ngày
55 330 ngày
69 316 ngày
59 315 ngày
45 299 ngày
79    261 ngày
60 259 ngày
68 257 ngày
28 249 ngày
72 236 ngày
14 234 ngày
01 219 ngày
76    195 ngày
33 190 ngày
67 188 ngày
85    183 ngày
51 162 ngày
32 158 ngày
95 156 ngày
47 155 ngày
23 150 ngày
36 149 ngày
21    146 ngày
88 142 ngày
80 137 ngày
66 136 ngày
15 135 ngày
25    133 ngày