THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

21 21 ngày
18 11 ngày
66 10 ngày
17 9 ngày
24    9 ngày
40    9 ngày
53 9 ngày
59 9 ngày
61 9 ngày
64 9 ngày
56 8 ngày
84    8 ngày
11 7 ngày
15 7 ngày
41 7 ngày
69 7 ngày
23 6 ngày
25    6 ngày
35 6 ngày
92 6 ngày
96 6 ngày
09 5 ngày
33 5 ngày
36    5 ngày
38 5 ngày
44 5 ngày
83 5 ngày
89    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

87    16 lần
12 14 lần
79 14 lần
06 12 lần
26 12 lần
55 12 lần
73    12 lần
88 12 lần
94 12 lần
00 11 lần
03 11 lần
07 11 lần
13 11 lần
31    11 lần
37 11 lần
41 11 lần
42    11 lần
45 11 lần
54 11 lần
58 11 lần
62 11 lần
85 11 lần
96    11 lần
09 10 lần
20 10 lần
27 10 lần
33 10 lần
51 10 lần
53 10 lần
74    10 lần
81    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 21 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 398 ngày
49 376 ngày
08    330 ngày
55 329 ngày
69 315 ngày
59 314 ngày
45 298 ngày
79 260 ngày
60 258 ngày
68    256 ngày
28 248 ngày
72 235 ngày
14 233 ngày
01    218 ngày
76 194 ngày
33 189 ngày
67 187 ngày
85 182 ngày
51 161 ngày
32    157 ngày
95 155 ngày
47 154 ngày
23 149 ngày
36    148 ngày
21 145 ngày
88 141 ngày
80 136 ngày
66 135 ngày
15 134 ngày
25    132 ngày
31    129 ngày