THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

48 26 ngày
21 19 ngày
05 12 ngày
63     11 ngày
50 10 ngày
99 10 ngày
18     9 ngày
66 8 ngày
17 7 ngày
24 7 ngày
32 7 ngày
40 7 ngày
53     7 ngày
59 7 ngày
61 7 ngày
64 7 ngày
54 6 ngày
56 6 ngày
84 6 ngày
94     6 ngày
11 5 ngày
15 5 ngày
31 5 ngày
41 5 ngày
52     5 ngày
68     5 ngày
69 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

87 15 lần
12 14 lần
76    13 lần
00 12 lần
03 12 lần
06    12 lần
41 12 lần
55 12 lần
79 12 lần
94 12 lần
96 12 lần
07 11 lần
09    11 lần
13 11 lần
26 11 lần
27 11 lần
37 11 lần
45 11 lần
62    11 lần
85 11 lần
88 11 lần
89    11 lần
02 10 lần
08 10 lần
14 10 lần
19 10 lần
33 10 lần
47 10 lần
51    10 lần
53 10 lần
54 10 lần
58 10 lần
73 10 lần
74 10 lần
81    10 lần
83    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 48 đã 26 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)

 Cặp số 21 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016) 

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 396 ngày
49 374 ngày
08 328 ngày
55 327 ngày
69    313 ngày
59 312 ngày
45 296 ngày
79    258 ngày
60 256 ngày
68 254 ngày
28    246 ngày
72 233 ngày
14 231 ngày
01 216 ngày
76 192 ngày
33 187 ngày
67 185 ngày
85 180 ngày
16 172 ngày
51    159 ngày
32 155 ngày
95 153 ngày
47 152 ngày
23    147 ngày
36 146 ngày
21 143 ngày
88 139 ngày
80 134 ngày
66 133 ngày
15    132 ngày
25 130 ngày
31    127 ngày