THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 01/09/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

48 23 ngày
21 16 ngày
22 15 ngày
88    10 ngày
05 9 ngày
19 8 ngày
63    8 ngày
43 7 ngày
50 7 ngày
93 7 ngày
99 7 ngày
18 6 ngày
77 6 ngày
81    6 ngày
26 5 ngày
39 5 ngày
66    5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

12 13 lần
37 13 lần
76    13 lần
08 12 lần
33 12 lần
41 12 lần
53 12 lần
56 12 lần
58    12 lần
62 12 lần
87 12 lần
94 12 lần
96    12 lần
00 11 lần
03 11 lần
06 11 lần
09 11 lần
27 11 lần
79    11 lần
81 11 lần
83 11 lần
85 11 lần
89 11 lần
07 10 lần
13    10 lần
14 10 lần
45 10 lần
51    10 lần
54 10 lần
55 10 lần
71 10 lần
74    10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 48 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 12/08/2007 đến 04/09/2007)

Cặp số 21 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 11/05/2016 đến 07/06/2016)

Cặp số 22 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/06/2007 đến 07/07/2007)

Đặc biệt lâu chưa ra:

74 393 ngày
49 371 ngày
08 325 ngày
55 324 ngày
69    310 ngày
59 309 ngày
45 293 ngày
79    255 ngày
60 253 ngày
68 251 ngày
28 243 ngày
72 230 ngày
14 228 ngày
01    213 ngày
76 189 ngày
33 184 ngày
67 182 ngày
85 177 ngày
16 169 ngày
51    156 ngày
32 152 ngày
95 150 ngày
47 149 ngày
23    144 ngày
36 143 ngày
21 140 ngày
88 136 ngày
80 131 ngày
66 130 ngày
15    129 ngày
25    127 ngày